April 23, 2010

ALPGEBRAIC EXPRESSION

3.1 Algebraic Terms in Two or More Unknowns

1. 5ab is an algebraic a and b are unknowns. Thus, 5ab is an algebraic term in the unknowns.

2. An algebraic term in two or more unknowns is the product of the unknowns and a number.

Example: 5ab=5 x a x b

Example 1:

Write 1/3 x x x y x y x z as an algebraic term.

Solution:

1/3 x le:italic;">x x y x y = 1/3xy^2z

3. y^n means y is multiplied by itself n times.

Examples:
a) y^4=y x y x y x y
b) 7a^2b^3=7 x a x a x b x b x b

4. the coefficient of an unknown in an algebraic term refers to all the other factors of the term.

Example: In 5ab,
The coefficient of b is 5a,
the coefficient of a is 5b and the
coefficient of ab is 5.

5. The algebraic terms are said to be like terms if their unknowns are the same.
6. The algebraic terms are said to be unlike terms if their unknowns are different.

April 5, 2010

Sekadar selingan...

Lawak jenaka maths...

Seorang cikgu masuk ke dalam bilik darjah.

Cikgu : Hari ini kita akan belajar mengira..

Murid-Murid : Baik cikgu..

Si guru mula bertanya kepada salah seorang muridnya, Ahmad

Cikgu : Ahmad, jika 1 biji timun ditambahkan 2 biji epal tambah 3 biji nenas dan 4 biji jambu jdi berapa...?

Ahmad : Jadi ROJAK cikgu..!! Nyam2..

Cikgu : Hah...??

DIRECTED NUMBERS

DIRECTED NUMBERS


The numbers which have a direction and a size are called directed numbers.

Multiplication and Division of Integers


MULTIPLICATION

RULE 1: The product of a positive integer and a negative integer is negative.

RULE 2: The product of two positive integers is positive.

RULE 3: The product of two negative integers is positive.

DIVISION

RULE 1: The quotient of a positive integer and a negative integer is negative
RULE 2: The quotient of two positive integers is positive.


RULE 3: The quotient of two negative integers is positive.

SUMMARY OF MULTIPLICATION AND DIVISION RULES
# If the signs are different the answer is negative.
# If the signs are alike the answer is positive
#


example (Multiplication)

Rule 1: 1. (+4) x (-2) = -8
2. (-2) x (+5) = -10

Rule 2: 1. (+6) x (+8) = +48
2. (+6) x (+2) = +12

Rule 3: 1. (-6) x (-8) = +48
2. (-2) x (-4) = +8

example ( Division):

Rule 1: 1. (-8) / (+4) = -2

2. (-12) / (+6) = -2

Rule 2: 1. (+6) / (-3) = -2

2. (+24) / (-6) = -4

Rule 3: 1. (+9) / (+3) = +3

2. (+16) / (+4) = +4

Rule 4: 1. (-6) / (-2) = +3

2. (-42) / (-7) = +6

SQUARES AND SQUARE ROOTS

SQUARES AND SQUARE ROOTS

HOW TO SQUARE A NUMBER???

To square a number, just multiply it by itself.
Example:
What is 3 squared?


3 x 3 = 9


"Squared" is often written as a little 2 like this:
42=16
2 is means squared


SQUARE ROOTS

A square root goes the other way:3 squared is 9, so a square root of 9 is 3

A square root of a number is ...
... a value that can be multiplied by itself to give the original number.

A square root of 9 is ...
... 3, because when 3 is multiplied by itself you get 9.

The Square Root Symbol

This is the special

symbol that means "square root"

you would say "square root of 9 equals 3"
January 21, 2010

Matlamat dan Objektif Matematik KBSM

Sebelum kita mendalami ilmu matematik, elok rasanya jika kita memahami terlebih dahulu matlamat dan objektif matematik KBSM.

Matlamat dan Objektif Matematik KBSM

Kurikulum Matematik KBSM membekalkan pendidikan matematik yang umum, menyeronokkan dan mencabar bagi semua pelajar, yang memberi fokus kepada keseimbangan antara kefahaman konsep dengan penguasaan kemahiran, penggunaan matematik dalam situasi sebenar, kemahiran menyelesaikan masalah serta cara berfikir secara logik, kritis dan bersistem. Turut diberi perhatian ialah penerapan nilai murni untuk melahirkan warga negara yang dinamik dan amanah ( KPM,1990; Nik Azis, 992 ). Selaras dengan hasrat Falsafah Pendidikan Negara, Matematik KBSM telah dirancang untuk memberikan pelajar suatu pengalaman yang mengandungi:

 • kesepaduan antara ilmu, kemahiran, nilai dan bahasa;
 • kesepaduan antara tajuk-tajuk matematik yang dipelajari;
 • kesepaduan antara matematik dengan mata pelajaran lain dan;
 • kesepaduan antara matematik yang dipelajari dengan pengalaman di luar bilik darjah.

Sehubungan dengan itu beberapa aspek tertentu diberikan tumpuan khas dalam sukatan pelajaran Matematik KBSM. Aspek-aspek itu adalah:

 • keseimbangan antara kefahaman terhadap konsep dan penguasaan kemahiran;
 • penggunaan matematik dalam situasi sebenar;
 • kemahiran penyelesaian masalah;
 • penerapan unsur-unsur sejarah matematik dan
 • pemupukan nilai-nilai kemanusiaan, kemasyarakatan dan kerohanian.

Matlamat Matematik KBSM adalah untuk memperkembangkan pemikiran mantik, analitis, bersistem dan kritis, berkemahiran dalam penyelesaian masalah dan ber kebolehan menggunakan ilmu pengetahuan matematik supaya seseorang individu dapat berfungsi dalam kehidupan seharian dengan berkesan dan bertanggungjawab, dan menghargai kepentingan dan keindahan matematik.

Secara ringkas, objektif Matematik KBSM ialah untuk membolehkan pelajar;

 1. mengetahui dan memahami konsep, takrif, hukum, petua dan teorem tentang nombor dan ruang;

2. memperkukuh dan memperluas penggunaan kemahiran tambah, tolak, darab dan bahagi;

3. menguasai kemahiran-kemahiran asas iaitu :

 • membuat anggaran dan penghampiran
 • mengenali bentuk-bentuk dalam alam sekitar
 • mengukur dan membina dengan menggunakan alat matematik
 • mengumpul, merekod, mewakili dan mentafsirkan data dan
 • mengenali dan mewakilkan perkaitan secara matematik

4. menguasai kemahiran menjalankan algoritma

5. menguasai kemahiran menyelesaikan masalah

6. menggunakan pengetahuan dan kemahiran matematik dalam pengurusan kehidupan seharian

 1. memperoleh dan menghargai kebolehan membuat sesuatu secara mantik, bersistem, heuristik dan tepat.

( NCTM, 1980; KPM, 1990 )

Jelas dapat diperhatikan sama ada daripada matlamat atau objektif pendidikan matematik, bahawa setiap pelajar dikehendaki memahami setiap konsep, dan diikuti dengan penguasaan kemahiran-kemahiran berkenaan di samping menghayatinya dalam kehidupan seharian, kerana pemahaman konsep matematik penting dalam meningkatkan kemampuan pelajar menyelesaikan sesuatu masalah.

January 6, 2010

3sahabat...ini adalah serba sedikit mengenai kami 3sahabat....


nurul hafizah hamid nama diberi

dtg dr kedah mari

gelak ketawa xhenti2

sbb karang seloka utk diri sndri


:: NURUL HAFIZAH BINTI HAMID

:: A116916
ganu n klantan campur skali

bhsa kbgsaan jrg gna skali

tp dia ttp dihati

itulah dia nur suzielah mohd shukri


:: NUR SUZIELAH BINTI MOHD SHUKRI

:: A119931
ikan dia kata ike
makan dia kata make
mujur la swimming dia xkta swimme
orgnya sazwani azizan mohamad dipggl gje

:: SAZWANI AZIZAN BINTI MOHAMAD
:: A119124


January 5, 2010

kami :)

assalamualaikum kepada semua ;D
tujuan kami buat blog ni adalah untuk berkongsi ilmu pengetahuan dengan semua pembaca terutamanya para pelajar. diharap blog ini dapat memberi motivasi dan maklumat yang berguna kepada semua:)
kami terdiri daripada pelajar tahun 3 fakulti pendidikan UKM dalam bidang pengkhususan matematik.